20170314 LSFP kopsapulce. Photo/ Ilmars Znotins

IKGADĒJĀ LSFP KOPSAPULCE

2017. gada 14. martā, VAS “Latvijas Valsts Meži” konferenču zālē notika Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) ikgadējā biedru kopsapulce, kuras laikā atkārtoti tika ievēlēts prezidents Einars Fogelis, valde un revīzijas komisija.

Kopsapulcē piedalījās 84 no 89 padomes biedriem, tai skaitā arī Latvijas Amerikāņu futbola federācijas valdes locekļi. 

Biedru kopsapulcē tika apstiprināts sporta federācijām no valsts budžeta apakšprogrammas 09.09. “Sporta federācijas un sporta pasākumi” piešķirtais finansējums.  Latvijas Amerikāņu futbola federācijas aktivitātēm 2017. gadā kopā piešķirti 2617 Eur, ieskaitot bāzes finansējumu 1000 Eur apmērā, kas tiek piešķirts visām LSFP atzītajām federācijām informatīvai sporta veida popularizēšanai vai administratīvo izmaksu segšanai.